Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

Hvad fokuserer vi på?

Opfølgning af kræftpatienter i almen praksis.

Denne klyngepakke tager udgangspunkt i at få overblik over antallet af kræftpatienter i praksis.
Der er fokus på brug af registrering i eget system og eventuel opfølgning i praksis:

 • Tilbud om årskontroller, hvor det er relevant (kontrol af andre kroniske sygdomme)
 • Fokus på mulige senfølger (fysiske, psykiske, sociale, eksistentielle)

Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

I den vestlige verden stiger antallet af patienter med en kræftdiagnose. Stigende levealder øger risikoen for at få en eller flere kræftsygdomme, og bedre behandlingsmetoder øger overlevelsen.

Patienter med kræft henvender sig til den praktiserende læge med psykosociale følger, frygt for recidiv, spørgsmål vedrørende mulige senfølger og har ofte andre kroniske sygdomme, som påvirker og påvirkes af kræftforløbet. Både internationalt og nationalt er der derfor fokus på, at almen praksis i de kommende år får en voksende betydning for disse patienter.
I 2016 var der 41.720 nydiagnosticerede kræftpatienter i Danmark, fraregnet overfladiske hudkræfttyper. Dertil kommer, at 331.494 danskere levede med en kræftsygdom. Hver 3. dansker får en kræftdiagnose inden 75-årsalderen.

En praktiserende læge med 1.600 patienter vil hvert år se 10 nye kræfttilfælde og har knap 80 patienter, der har eller har haft kræft. Det tal vokser stille og roligt og er estimeret til at nå 140
patienter i år 2040. I 2012 var der til sammenligning i gennemsnit 90 patienter med diabetes i en praksis med 1.600 patienter og 8 patienter med en ny diabetesdiagnose hvert år.

Kræftopfølgning har traditionelt været betragtet som en højtspecialiseret sygehusfunktion med fokus på brug af højteknologisk udstyr til opsporing af recidiv. For mange kræftformer har det imidlertid vist sig, at kontroller med faste intervaller i sygehusambulatorier ikke øger kræftoverlevelsen, og recidiverne findes hyppigt i almen praksis mellem sygehuskontrollerne. Internationalt er der derfor øget fokus på primærsektorens rolle i kræftforløbene og på en arbejdsdeling, hvor sygehuset varetager den specialiserede behandling og opfølgning af kræftpatienterne, mens den praktiserende læge varetager den almenmedicinske kræftopfølgning

Vejledning til fremsøgning

Hver læge/praksis fremsøger kræftdiagnoser i eget lægesystem 10 år tilbage i tid.

Søgevejledning findes her: https://kap-s.dk/datakonsulenter/datatraek/

ICPC koder findes her: Audit; tidlig opsporing af kræft (kiap.dk)

På mødet drøftes, hvordan registrering af diagnoserne ‘sikres’ i eget system – og derfra tages udgangspunkt i DSAM’s vejledning om kræftopfølgning i praksis

Kollegaerne drøfter fokuspunkter for kræftopfølgning i praksis til gensidig inspiration/videre arbejde hjemme i de enkelte praksis.

Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

Drøftelse i klyngen

Gruppe drøftelse eller sidemandsdrøftelse?

 • Hvad gør I, når en patient diagnosticeres med kræft?
 • Har I særlig markering af kræftpatienter i jeres system?
 • Har årskontrol eller anden planlagt opfølgning af en kræftpatient sin relevans i din praksis?
 • Drøft variationer imellem jer i forhold til opfølgning af kræftpatienter

Sæt dig sammen med andre læger fra din praksis.
Er du sololæge, så find sammen med en anden solopraksis.

Aftal i praksis, hvordan I vil organisere opfølgningen af kræftpatienter:

 • Kontakt ved nydiagnosticeret kræftpatient?
 • Skal alle kræftpatienter indkaldes?
 • Løbende registrering og invitation til samtale?
 • Hvem skal involveres i praksis?
 • Skal vi lave vejledning til brug i praksis?
Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

Idéer til mødets afholdelse

Lægekonsulent Rikke Pilegaard Hansen fra MidtKraft medvirker gerne som facilitator til mødet. Rikke kan kontaktes på mail: rptk@dadlnet.dk

Invitér repræsentanter fra kommunale rehabiliteringstilbud med på klyngemødet.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

I kan også arbejde med kræftopfølgning i jeres DGE-gruppe, 12-mandsforening, kommunale lægelaug eller lignende. Læs mere om MidtKrafts tilbud her: Kræftopfølgning i almen praksis.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

Hvad fokuserer vi på?

Opfølgning af kræftpatienter i almen praksis.

Denne klyngepakke tager udgangspunkt i at få overblik over antallet af kræftpatienter i praksis.
Der er fokus på brug af registrering i eget system og eventuel opfølgning i praksis:

 • Tilbud om årskontroller, hvor det er relevant (kontrol af andre kroniske sygdomme)
 • Fokus på mulige senfølger (fysiske, psykiske, sociale, eksistentielle)

Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

I den vestlige verden stiger antallet af patienter med en kræftdiagnose. Stigende levealder øger risikoen for at få en eller flere kræftsygdomme, og bedre behandlingsmetoder øger overlevelsen.

Patienter med kræft henvender sig til den praktiserende læge med psykosociale følger, frygt for recidiv, spørgsmål vedrørende mulige senfølger og har ofte andre kroniske sygdomme, som påvirker og påvirkes af kræftforløbet. Både internationalt og nationalt er der derfor fokus på, at almen praksis i de kommende år får en voksende betydning for disse patienter.
I 2016 var der 41.720 nydiagnosticerede kræftpatienter i Danmark, fraregnet overfladiske hudkræfttyper. Dertil kommer, at 331.494 danskere levede med en kræftsygdom. Hver 3. dansker får en kræftdiagnose inden 75-årsalderen.

En praktiserende læge med 1.600 patienter vil hvert år se 10 nye kræfttilfælde og har knap 80 patienter, der har eller har haft kræft. Det tal vokser stille og roligt og er estimeret til at nå 140
patienter i år 2040. I 2012 var der til sammenligning i gennemsnit 90 patienter med diabetes i en praksis med 1.600 patienter og 8 patienter med en ny diabetesdiagnose hvert år.

Kræftopfølgning har traditionelt været betragtet som en højtspecialiseret sygehusfunktion med fokus på brug af højteknologisk udstyr til opsporing af recidiv. For mange kræftformer har det imidlertid vist sig, at kontroller med faste intervaller i sygehusambulatorier ikke øger kræftoverlevelsen, og recidiverne findes hyppigt i almen praksis mellem sygehuskontrollerne. Internationalt er der derfor øget fokus på primærsektorens rolle i kræftforløbene og på en arbejdsdeling, hvor sygehuset varetager den specialiserede behandling og opfølgning af kræftpatienterne, mens den praktiserende læge varetager den almenmedicinske kræftopfølgning

Vejledning til fremsøgning

Hver læge/praksis fremsøger kræftdiagnoser i eget lægesystem 10 år tilbage i tid.

Søgevejledning findes her: https://kap-s.dk/datakonsulenter/datatraek/

ICPC koder findes her: Audit; tidlig opsporing af kræft (kiap.dk)

På mødet drøftes, hvordan registrering af diagnoserne ‘sikres’ i eget system – og derfra tages udgangspunkt i DSAM’s vejledning om kræftopfølgning i praksis

Kollegaerne drøfter fokuspunkter for kræftopfølgning i praksis til gensidig inspiration/videre arbejde hjemme i de enkelte praksis.

Drøftelse i klyngen

Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

Gruppe drøftelse eller sidemandsdrøftelse?

 • Hvad gør I, når en patient diagnosticeres med kræft?
 • Har I særlig markering af kræftpatienter i jeres system?
 • Har årskontrol eller anden planlagt opfølgning af en kræftpatient sin relevans i din praksis?
 • Drøft variationer imellem jer i forhold til opfølgning af kræftpatienter

Sæt dig sammen med andre læger fra din praksis.
Er du sololæge, så find sammen med en anden solopraksis.

Aftal i praksis, hvordan I vil organisere opfølgningen af kræftpatienter:

 • Kontakt ved nydiagnosticeret kræftpatient?
 • Skal alle kræftpatienter indkaldes?
 • Løbende registrering og invitation til samtale?
 • Hvem skal involveres i praksis?
 • Skal vi lave vejledning til brug i praksis?

Opsamling

Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning
 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræftopfølgning

Idéer til mødets afholdelse

Lægekonsulent Rikke Pilegaard Hansen fra MidtKraft medvirker gerne som facilitator til mødet. Rikke kan kontaktes på mail: rptk@dadlnet.dk

Invitér repræsentanter fra kommunale rehabiliteringstilbud med på klyngemødet.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

I kan også arbejde med kræftopfølgning i jeres DGE-gruppe, 12-mandsforening, kommunale lægelaug eller lignende. Læs mere om MidtKrafts tilbud her: Kræftopfølgning i almen praksis.