Kræftopfølgning i almen praksis

Her finder I materialet til MidtKrafts efteruddannelsespakke om opfølgning efter kræft i almen praksis. Kursuspakken er tiltænkt grupper af praktiserende læger som efteruddannelse i en DGE-gruppe, et kommunalt lægelaug, 12-mandsforening eller andet.

Praktisk information

  1. Vi anbefaler, at du som mødeleder starter med at læse oversigten her: Oversigtsprogram til mødeleder
    • I programmet er angivet ca. tid til de enkelte punkter. Hvis tiden holdes er første del 60 minutter og anden del er 65 minutter.
  2. Start med at downloade film her:
  3. OBS! Før I holder mødet, så husk at tjekke, at billede- og lydkvalitet i filmene fungerer i det lokale, hvor I holder mødet.

Præsentation med cases

I de to links nedenfor finder I en præsentation til kræftopfølgning i PowerPoint samt pdf. Sidstnævnte er tænkt til print, hvis I ønsker det.

Præsentationen består af et program samt en række cases med efterfølgende refleksionsspørgsmål.

Til sidst i præsentationen finder I et forbedringsdokument, hvor hver deltager skriver ned, hvad man tager med fra mødet.

Præsentation i PowerPoint.

Præsentation til print i pdf.

Hvor kan vi få hjælp?

Hvis I har spørgsmål om det faglige indhold, er I velkomne til at kontakte Rikke Pilegaard Hansen på mail: rptk@dadlnet.dk.

Spørgsmål om materiale og teknik kan du rette til Gry Stie på gry.stie@stab.rm.dk eller 23 26 42 63.

Vi håber, at I får glæde af pakken, og vi vil meget gerne høre om jeres erfaringer med at bruge den. Skriv eller ring meget gerne til os – se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Vil I arbejde videre med kræftopfølgning?

MidtKraft har også lavet en klyngepakke om kræftopfølgning. Hvis I ønsker at arbejde med den i klyngen kan I finde den her: Overblik over kræftpatienter i almen praksis med henblik på at sikre god kræft­opfølgning.

Kontakt

Kontakt