Polyfarmaci

Polyfarmaci

Polyfarmaci

Hvad fokuserer vi på?

Antallet af polyfarmacipatienter og seponering af lægemidler ved uhensigtsmæssig polyfarmaci.

Datagrundlaget er:

 • En opgørelse over antallet af polyfarmacipatienter/1000 sikrede for hver praksis i klyngen
 • For hver klinik opgøres det, hvor mange patienter, der tager hhv. 5–9, 10–15, 16–20, 21–25 og 25+ lægemidler (ikke opgjort pr. 1000 sikrede)

Polyfarmaci

Polyfarmaci defineres som samtidig brug af mere end 5 lægemidler.

I Region Midtjylland er der ca. 115.000 polyfarmacipatienter svarende til 9% af borgerne. Polyfarmaci kan være velindiceret og hensigtsmæssig. Men samtidig brug af flere lægemidler
kan øge risikoen for bivirkninger og interaktioner.

Ældre patienter fejler ofte flere ting og får derfor ofte mange lægemidler samtidig og særligt hos ældre øges risikoen for skadelige virkninger, når antallet af lægemidler øges. Medicingennemgang er derfor særligt relevant hos ældre.

Ophør med velindiceret medicin kan være nødvendigt, hvis lægemidlet fx giver uacceptable bivirkninger, er uden effekt, eller patienten ikke ønsker medicinen.

Anbefalinger

 • Foretag en struktureret medicingennemgang hos polyfarmacipatienter, f.eks. i forbindelse med årskontrollen.
 • Læg en plan for seponeringen og lav en klar aftale med patienten og følg op.
 • Inddrag evt. pårørende og plejepersonale. En vellykket seponering er en fælles proces.
 • Lav kun om på én eller få ting ad gangen.
 • Seponér medicin, som ikke giver klinisk relevant effekt, eller hvor forholdet mellem effekt og bivirkninger er ugunstigt.
 • Vurdér, om behandlingen er livsvigtig, symptomlindrende eller forebyggende.
 • Seponér medicin, hvor der ikke længere er indikation for behandlingen – ville behandlingen være relevant at starte i dag?
 • Seponér forebyggende behandling, hvis den forventede effekt ikke står i rimeligt forhold til patientens forventede restlevetid.
 • Følg altid op på en seponering. Hvis du må genoptage en seponeret behandling, er det ikke udtryk for fejl.
Polyfarmaci

Drøftelse i klyngen

Hvad er praksis hos jer ved medicingennemgang og seponering af lægemidler:

 • Foretages der medicingennemgang årligt på polyfarmacipatienter?
 • Foretages der medicingennemgang på alle polyfarmacipatienter eller hvilke grupper er udvalgt?
 • Hvordan inddrages praksispersonalet eller uddannelseslæger i arbejdet?
 • Hvilke erfaringer har I med seponering af forebyggende behandling (statin, alendronat, mv.)
 • Hvilke barrierer har I ved seponering af forebyggende behandling?
 • Hvornår er det lettest at seponere?
 • Følger I altid op på en seponering?
 • Ændrer du på lægemiddelbehandlinger opstartet på sygehuset?
 • Hvordan motiverer du patienten til aftrapning/seponering/dosisændring af vanedannende medicin?

 

Eksempler på behandling, hvor seponering kan overvejes

 • PPI efter behandling af ukompliceret ulcus eller ved ophør af behandling med ulcerogene lægemidler.
 • Midler ved overaktiv blæresyndrom, når der ikke er effekt efter 2 måneders behandling.
 • Demensmidler ved meget svær demens (sengeliggende og uden sprog).
 • Kinin ved Restless Legs Syndrome.
 • Statin ved patienter med kort forventet restlevetid.
 • Acetylsalisylsyre, når der ikke er indikation.
 • Anticholinerge lægemidler ved patienter med obstipation, laksantiabehandling eller hyppige urinvejsinfektioner.
 • Blodtrykspræparater ved patienter i høj risiko for fald.
 • Opioider eller benzodiazepin ved patienter i høj risiko for fald.

Inspiration og hjælp til medicingennemgang

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde. *
Der kan evt. bestilles nye data efter ca. 1 år.
Snak om hvordan I har grebet det an i hver jeres praksis og hvad der var lettest/sværest.
Hvor oplevede I succes?

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Polyfarmaci

Hvad fokuserer vi på?

Antallet af polyfarmacipatienter og seponering af lægemidler ved uhensigtsmæssig polyfarmaci.

Datagrundlaget er:

 • En opgørelse over antallet af polyfarmacipatienter/1000 sikrede for hver praksis i klyngen
 • For hver klinik opgøres det, hvor mange patienter, der tager hhv. 5–9, 10–15, 16–20, 21–25 og 25+ lægemidler (ikke opgjort pr. 1000 sikrede)

Polyfarmaci

Polyfarmaci defineres som samtidig brug af mere end 5 lægemidler.

I Region Midtjylland er der ca. 115.000 polyfarmacipatienter svarende til 9% af borgerne. Polyfarmaci kan være velindiceret og hensigtsmæssig. Men samtidig brug af flere lægemidler
kan øge risikoen for bivirkninger og interaktioner.

Ældre patienter fejler ofte flere ting og får derfor ofte mange lægemidler samtidig og særligt hos ældre øges risikoen for skadelige virkninger, når antallet af lægemidler øges. Medicingennemgang er derfor særligt relevant hos ældre.

Ophør med velindiceret medicin kan være nødvendigt, hvis lægemidlet fx giver uacceptable bivirkninger, er uden effekt, eller patienten ikke ønsker medicinen.

Anbefalinger

 • Foretag en struktureret medicingennemgang hos polyfarmacipatienter, f.eks. i forbindelse med årskontrollen.
 • Læg en plan for seponeringen og lav en klar aftale med patienten og følg op.
 • Inddrag evt. pårørende og plejepersonale. En vellykket seponering er en fælles proces.
 • Lav kun om på én eller få ting ad gangen.
 • Seponér medicin, som ikke giver klinisk relevant effekt, eller hvor forholdet mellem effekt og bivirkninger er ugunstigt.
 • Vurdér, om behandlingen er livsvigtig, symptomlindrende eller forebyggende.
 • Seponér medicin, hvor der ikke længere er indikation for behandlingen – ville behandlingen være relevant at starte i dag?
 • Seponér forebyggende behandling, hvis den forventede effekt ikke står i rimeligt forhold til patientens forventede restlevetid.
 • Følg altid op på en seponering. Hvis du må genoptage en seponeret behandling, er det ikke udtryk for fejl.

Drøftelse i klyngen

Polyfarmaci

Hvad er praksis hos jer ved medicingennemgang og seponering af lægemidler:

 • Foretages der medicingennemgang årligt på polyfarmacipatienter?
 • Foretages der medicingennemgang på alle polyfarmacipatienter eller hvilke grupper er udvalgt?
 • Hvordan inddrages praksispersonalet eller uddannelseslæger i arbejdet?
 • Hvilke erfaringer har I med seponering af forebyggende behandling (statin, alendronat, mv.)
 • Hvilke barrierer har I ved seponering af forebyggende behandling?
 • Hvornår er det lettest at seponere?
 • Følger I altid op på en seponering?
 • Ændrer du på lægemiddelbehandlinger opstartet på sygehuset?
 • Hvordan motiverer du patienten til aftrapning/seponering/dosisændring af vanedannende medicin?

 

Eksempler på behandling, hvor seponering kan overvejes

 • PPI efter behandling af ukompliceret ulcus eller ved ophør af behandling med ulcerogene lægemidler.
 • Midler ved overaktiv blæresyndrom, når der ikke er effekt efter 2 måneders behandling.
 • Demensmidler ved meget svær demens (sengeliggende og uden sprog).
 • Kinin ved Restless Legs Syndrome.
 • Statin ved patienter med kort forventet restlevetid.
 • Acetylsalisylsyre, når der ikke er indikation.
 • Anticholinerge lægemidler ved patienter med obstipation, laksantiabehandling eller hyppige urinvejsinfektioner.
 • Blodtrykspræparater ved patienter i høj risiko for fald.
 • Opioider eller benzodiazepin ved patienter i høj risiko for fald.

Inspiration og hjælp til medicingennemgang

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde. *
Der kan evt. bestilles nye data efter ca. 1 år.
Snak om hvordan I har grebet det an i hver jeres praksis og hvad der var lettest/sværest.
Hvor oplevede I succes?