Stop op-møde i klyngen – hvad er kvalitet i klyngearbejdet?

Stop op-møde i klyngen – hvad er kvalitet i klyngearbejdet?

Stop op-møde i klyngen – hvad er kvalitet i klyngearbejdet?

Hvad fokuserer vi på?

Arbejdet i klyngerne har været i gang siden klyngerne blev en del af overenskomsten i 2018. Hver klynge har gjort sig sine egne erfaringer i de forgangne år.

Denne klyngepakke er til jer, der gerne vil stoppe op og se på de erfaringer, som I allerede har gjort jer i klyngen. Med klyngepakken får I mulighed for at drøfte og skabe jeres fælles afsæt for
kvalitetsarbejdet. Måske havde I en lignende drøftelse i forbindelse med dannelsen af jeres klynge – måske valgte I, at I ville lave det, når I havde flere erfaringer. Stop op-pakken er både for jer, der allerede har et afsæt, men gerne vil se, om der skal justeres i det, samt for jer, der ikke tidligere har haft en snak om det fælles afsæt. Stop op-pakken giver jer også mulighed for at drøfte rammerne for samarbejdet i klyngen.

Der er vedhæftet et slideshow (se nederst på siden), som I kan tage udgangspunkt i. I kan supplere med:

 • Spørgeskema, som kan sendes ud i klyngen på forhånd (KiAP tilbyder funktion på kiap.dk)
 • Kahoot, som kan bruges under klyngemødet.

Ønsker I sparring før mødet eller en facilitator på selve mødet, er I velkomne til at skrive til klynger@stab.rm.dk.

Selve mødet

Stop op-pakken indeholder forskellige temaer, som alle handler om aspekter ved jeres arbejde i klyngen:

 • Hvad er kvalitet for klyngen?
 • Hvilken mødestruktur ønsker I?
 • Ønsker I åbne eller lukkede data?
 • Hvilke emner skal I gå efter i det kommende år?
 • Hvordan kan I evaluere klyngemøderne?

MidtKraft anbefaler, at »Stop op-mødet« tager udgangspunkt i de slides, der er lavet til klyngepakken.

Der er en række slides, som kan understøtte mødeledelsen jf. nedenstående skabelon. Sidst i slidsene er en række forslag til spørgsmål, som I kan bruge når I evaluerer jeres klyngemøder.

Varigheden på de enkelte punkter er et skøn, og skal tilpasses jeres klynge. Hele pakken er anslået til at tage cirka 3½ time. Derfor er pakken lavet, så I kan vælge dele ud, som I ønsker at arbejde med.

 

Forslag til mødedagsorden:

Ankomst og velkomst (10 min.) Slide 1

Tilbageblik på hvad vi har lavet i klyngen hidtil (ca. 30 min.) Slide 2 (udfyld selv)

Overvej om kahoot kan benyttes, om spørgeskema er brugbart eller om gennemgang ved oplægsholder giver mest mening for jer

Hvad er meningen med klyngerne (ca. 5 min. oplæg) Slide 3–5

 • OK18
 • Hvad er klyngens formål og rammer jf. klyngens vedtægter
 • Lidt om data

Hvad er kvalitet i klyngearbejdet for vores klynge? (45 min.) Slide 6

 • Gruppearbejde: Interview hinanden 2 og 2, 5 min. til hver. Intervieweren tager referat. Kom gerne med mindst 3 »kvaliteter« hver
 • Gruppearbejde. Nye grupper 5–6 personer: Diskuter og bliv enige om hvad kvalitet i klyngearbejdet er i jeres gruppe. Ranglist gerne punkterne på en stor Post-it.
 • Der afrapporteres i plenum ved at hver gruppe læser op fra planchen – 1 min. til hver gruppe

Plancherne affotograferes og udsendes med referatet.

Hvis muligt, prøv på mødet at lave en række fælles mål for kvalitet på en planche – opdel svar på kvalitet i fælles overskrifter hvis muligt. Svar grupperne er typisk noget med kvalitet i:

 • Faglighed
 • Lægetrivsel
 • Kvalitet for patienten
 • Samarbejdsrelationer

Koordinator/bestyrelsen kan eventuelt efterbearbejde kvalitetsmål og kan sætte målene til endelig godkendelse på nyt møde.

Hvilken mødestruktur ønsker vi det næste år: (40 min.) Slide 7

 • Gruppearbejde 5–6 mands grupper. Spørgsmål jf. slide, kan tilpasses.
 • Afrapportering fra hver gruppe

Data – åbne/lukkede. (20 min.) Slide 8

 • Gruppearbejde 3–5 personer
 • Mundtlig afrapportering – vetoret? Beslutning for hvilken periode?

Hvilke emner/klyngepakker skal vi arbejde med det kommende år (35 min.) Slide 9+10

 • Præsentation af muligheder. MidtKraft og KiAP tilbyder en række forskellige klyngepakker, som baserer sig på data. Der er også mulighed for at samle sin egen klyngepakke ved at kontakte MidtKraft på klynger@stab.rm.dk
 • Gruppearbejde
 • Sammenfatning

Hvilke spørgsmål skal vi stille os selv efter hvert møde? (10 min.) Slide 11–16

Det kan være hjælpsomt at evaluere efter hvert møde, gerne med enkle spørgsmål som kan benyttes hver gang. KiAP har en spørgeskema platform der kan benyttes. I pakken foreslås enkelte formuleringer som kan benyttes.

Efter arbejdet med pakken har klyngen sat en retning for det kommende år, og alle i klyngen har haft mulighed for at sætte sit præg. Processen kan gentages efter behov.

 

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Stop op-møde i klyngen – hvad er kvalitet i klyngearbejdet?

Hvad fokuserer vi på?

Arbejdet i klyngerne har været i gang siden klyngerne blev en del af overenskomsten i 2018. Hver klynge har gjort sig sine egne erfaringer i de forgangne år.

Denne klyngepakke er til jer, der gerne vil stoppe op og se på de erfaringer, som I allerede har gjort jer i klyngen. Med klyngepakken får I mulighed for at drøfte og skabe jeres fælles afsæt for
kvalitetsarbejdet. Måske havde I en lignende drøftelse i forbindelse med dannelsen af jeres klynge – måske valgte I, at I ville lave det, når I havde flere erfaringer. Stop op-pakken er både for jer, der allerede har et afsæt, men gerne vil se, om der skal justeres i det, samt for jer, der ikke tidligere har haft en snak om det fælles afsæt. Stop op-pakken giver jer også mulighed for at drøfte rammerne for samarbejdet i klyngen.

Der er vedhæftet et slideshow (se nederst på siden), som I kan tage udgangspunkt i. I kan supplere med:

 • Spørgeskema, som kan sendes ud i klyngen på forhånd (KiAP tilbyder funktion på kiap.dk)
 • Kahoot, som kan bruges under klyngemødet.

Ønsker I sparring før mødet eller en facilitator på selve mødet, er I velkomne til at skrive til klynger@stab.rm.dk.

Selve mødet

Stop op-pakken indeholder forskellige temaer, som alle handler om aspekter ved jeres arbejde i klyngen:

 • Hvad er kvalitet for klyngen?
 • Hvilken mødestruktur ønsker I?
 • Ønsker I åbne eller lukkede data?
 • Hvilke emner skal I gå efter i det kommende år?
 • Hvordan kan I evaluere klyngemøderne?

MidtKraft anbefaler, at »Stop op-mødet« tager udgangspunkt i de slides, der er lavet til klyngepakken.

Der er en række slides, som kan understøtte mødeledelsen jf. nedenstående skabelon. Sidst i slidsene er en række forslag til spørgsmål, som I kan bruge når I evaluerer jeres klyngemøder.

Varigheden på de enkelte punkter er et skøn, og skal tilpasses jeres klynge. Hele pakken er anslået til at tage cirka 3½ time. Derfor er pakken lavet, så I kan vælge dele ud, som I ønsker at arbejde med.

 

Forslag til mødedagsorden:

Ankomst og velkomst (10 min.) Slide 1

Tilbageblik på hvad vi har lavet i klyngen hidtil (ca. 30 min.) Slide 2 (udfyld selv)

Overvej om kahoot kan benyttes, om spørgeskema er brugbart eller om gennemgang ved oplægsholder giver mest mening for jer

Hvad er meningen med klyngerne (ca. 5 min. oplæg) Slide 3–5

 • OK18
 • Hvad er klyngens formål og rammer jf. klyngens vedtægter
 • Lidt om data

Hvad er kvalitet i klyngearbejdet for vores klynge? (45 min.) Slide 6

 • Gruppearbejde: Interview hinanden 2 og 2, 5 min. til hver. Intervieweren tager referat. Kom gerne med mindst 3 »kvaliteter« hver
 • Gruppearbejde. Nye grupper 5–6 personer: Diskuter og bliv enige om hvad kvalitet i klyngearbejdet er i jeres gruppe. Ranglist gerne punkterne på en stor Post-it.
 • Der afrapporteres i plenum ved at hver gruppe læser op fra planchen – 1 min. til hver gruppe

Plancherne affotograferes og udsendes med referatet.

Hvis muligt, prøv på mødet at lave en række fælles mål for kvalitet på en planche – opdel svar på kvalitet i fælles overskrifter hvis muligt. Svar grupperne er typisk noget med kvalitet i:

 • Faglighed
 • Lægetrivsel
 • Kvalitet for patienten
 • Samarbejdsrelationer

Koordinator/bestyrelsen kan eventuelt efterbearbejde kvalitetsmål og kan sætte målene til endelig godkendelse på nyt møde.

Hvilken mødestruktur ønsker vi det næste år: (40 min.) Slide 7

 • Gruppearbejde 5–6 mands grupper. Spørgsmål jf. slide, kan tilpasses.
 • Afrapportering fra hver gruppe

Data – åbne/lukkede. (20 min.) Slide 8

 • Gruppearbejde 3–5 personer
 • Mundtlig afrapportering – vetoret? Beslutning for hvilken periode?

Hvilke emner/klyngepakker skal vi arbejde med det kommende år (35 min.) Slide 9+10

 • Præsentation af muligheder. MidtKraft og KiAP tilbyder en række forskellige klyngepakker, som baserer sig på data. Der er også mulighed for at samle sin egen klyngepakke ved at kontakte MidtKraft på klynger@stab.rm.dk
 • Gruppearbejde
 • Sammenfatning

Hvilke spørgsmål skal vi stille os selv efter hvert møde? (10 min.) Slide 11–16

Det kan være hjælpsomt at evaluere efter hvert møde, gerne med enkle spørgsmål som kan benyttes hver gang. KiAP har en spørgeskema platform der kan benyttes. I pakken foreslås enkelte formuleringer som kan benyttes.

Efter arbejdet med pakken har klyngen sat en retning for det kommende år, og alle i klyngen har haft mulighed for at sætte sit præg. Processen kan gentages efter behov.