Vitamin B12-mangel

Vitamin B12-mangel

Vitamin B12-mangel

Hvad fokuserer vi på?

Har vi fundet vores patienter med vitamin B12-mangel, og over- eller underbehandler vi de patienter vi har fundet?

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over brugen af B12-analyse og B12-udredning for hver praksis i klyngen, set i forhold til brugen i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over forbruget af medicinsk vitamin B12, opdelt efter tablet- og injektionsbehandling

Data opgøres som hhv. antal analyser pr. 1.000 sikrede, og som estimeret antal patienter/behandlinger pr. 1.000 sikrede.

Hvad ved vi?

I Region Midtjylland er der over de seneste år set en stigning i antallet af patienter i tabletbehandling og et fald i antallet af patienter i injektionsbehandling. I alt er der årligt ca. 18.000 patienter i tabletbehandling årligt i regionen og ca. 7000 patienter i injektionsbehandling årligt på regionsbasis. Størstedelen af disse patienter følges i almen praksis.

I Region Midtjylland er der variation i hvor stor grad analyserne ved B12-mangel bliver brugt. Derudover bliver der sjældent udført B12 absorptionstest, og en stor del af dem der bliver bestilt, bliver ikke analyseret korrekt, da patienten kun testes på dag 0, og ikke på dag 2.

B12-mangel bliver ofte overset hos patienter uden anæmi, da symptomerne ofte vil være diffuse, typisk i form af neurologiske eller psykologiske problemer. Mistanke om B12-mangel kan derfor være relevant ved patienter med ukarakteristiske symptomer uden forklaring.

Praksis får en datapakke med blandt andet variationsdata fra klyngeteamet.

Derudover kan praksis selv søge data på egne patienter, hvis man ønsker at arbejde videre i egen praksis. Klyngeteamet har i samarbejde med nogle af systemhusene lavet vejledninger til, hvordan I søger data frem i jeres lægesystem:

Clinea:

https://midtkraft.dk/wp-content/uploads/2023/02/Guide-Clinea-og-B12-mangel.docx

NOVAX:

https://midtkraft.dk/wp-content/uploads/2023/02/Guide-NOVAX-og-B12-mangel.docx

EG WinPLC

https://midtkraft.dk/wp-content/uploads/2023/05/Guide-EG-WinPLC-B12.docx

XMO

https://midtkraft.dk/wp-content/uploads/2023/05/Guide-XMO-og-B12-mangel.pdf

Hvis I mangler en guide til jeres lægesystem, kontakt da jeres systemhus eller klyngeteamet.

Anbefalinger

Vi anbefaler at mødearrangør gennemgår data, når de modtages og kontakter klyngeteamet, hvis data forekommer uklare.

Vi anbefaler, at I inviterer en ekspert til at holde oplæg om vitamin B12’s betydning for helbredet.

Vi anbefaler, at data også sendes til underviser/faglig ekspert inden klyngemødet.

Udredning og behandling af B12 mangeltilstande er beskrevet i Lægehåndbogen – det finder I her: Vitamin B12-mangel.

De lægefaglige vejledninger om vitamin B12-mangel er under revision, og det vides endnu ikke, hvornår dette arbejde færdiggøres.

Der opstår ofte mange lægefaglige spørgsmål, når man taler om B12-mangel – både om udredning, behandling og monitorering. Derfor anbefaler klyngeteamet, at I inviterer en underviser med lægefaglig ekspertise i vitamin B12 mangeltilstande, så I kan få lægefaglig sparring under klyngemødet i forhold til data, testmetoder og behandlinger.

Klynger, som allerede har arbejdet med klyngepakken, udtaler: “Uden en faglig ekspert ville vi have haft mange ubesvarede spørgsmål under klyngemødet”.

Vitamin B12-mangel

Drøftelse i klyngen

Hvad er klinisk praksis hos jer ved mistanke om B12-mangel i forhold til:

 • Mistanke om vitamin B12-mangel
 • Opstart af behandling – tablet eller injektion
 • Opfølgning på behandling
 • B12 absorptionstest
 • Seponering af B12-behandling
 • Inddragelse af praksispersonalet

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over jeres patienter i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over patienter i behandling med vitamin B12, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient. Hvis det vurderes at behandling kan stoppes indkaldes patienten til samtale herom.

Herunder er forslag til frase til journalen, samt skabelon for flettebrev der kan sendes som sms, mail eller brev.

Frase til journal

B12 vitaminbehandling – revurdering

XX har siden YY fået B12-vitaminbehandling som tablet/injektion.

Klinisk indikation: Anæmi? Neurologiske symptomer? Effekt ved behandlingsstart?

Første B12-analyse viste:
Første MM-analyse viste:
B12-absorptionstest viste:
A: Diagnosen er sikker, behandlingen fortsættes uforandret.
B: Diagnosen er usikker, patienten tilbydes konsultation ved Læge/Sygeplejerske mhp. behandlingspause, blodprøve: ”B12 diagnostik” hver 3. mdr og ”B12 absorbtionstest” hvis injektionsbehandling og fald i B12.

Skabelon til flettebrev

Kære XX

Klinikken har i øjeblikket fokus på brug af B12-vitamin. Nyere forskning har vist, at det for nogle ikke er nødvendigt med livslang B12-vitaminbehandling.

Måske kan du undvære behandlingen. Vi foreslår at du bestiller en tid til konsultation hos læge/sygeplejerske.

Har I spørgsmål eller ønsker til klyngepakken?

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Vitamin B12-mangel

Hvad fokuserer vi på?

Har vi fundet vores patienter med vitamin B12-mangel, og over- eller underbehandler vi de patienter vi har fundet?

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over brugen af B12-analyse og B12-udredning for hver praksis i klyngen, set i forhold til brugen i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over forbruget af medicinsk vitamin B12, opdelt efter tablet- og injektionsbehandling

Data opgøres som hhv. antal analyser pr. 1.000 sikrede, og som estimeret antal patienter/behandlinger pr. 1.000 sikrede.

Hvad ved vi?

I Region Midtjylland er der over de seneste år set en stigning i antallet af patienter i tabletbehandling og et fald i antallet af patienter i injektionsbehandling. I alt er der årligt ca. 18.000 patienter i tabletbehandling årligt i regionen og ca. 7000 patienter i injektionsbehandling årligt på regionsbasis. Størstedelen af disse patienter følges i almen praksis.

I Region Midtjylland er der variation i hvor stor grad analyserne ved B12-mangel bliver brugt. Derudover bliver der sjældent udført B12 absorptionstest, og en stor del af dem der bliver bestilt, bliver ikke analyseret korrekt, da patienten kun testes på dag 0, og ikke på dag 2.

B12-mangel bliver ofte overset hos patienter uden anæmi, da symptomerne ofte vil være diffuse, typisk i form af neurologiske eller psykologiske problemer. Mistanke om B12-mangel kan derfor være relevant ved patienter med ukarakteristiske symptomer uden forklaring.

Praksis får en datapakke med blandt andet variationsdata fra klyngeteamet.

Derudover kan praksis selv søge data på egne patienter, hvis man ønsker at arbejde videre i egen praksis. Klyngeteamet har i samarbejde med nogle af systemhusene lavet vejledninger til, hvordan I søger data frem i jeres lægesystem:

Clinea:

https://midtkraft.dk/wp-content/uploads/2023/02/Guide-Clinea-og-B12-mangel.docx

NOVAX:

https://midtkraft.dk/wp-content/uploads/2023/02/Guide-NOVAX-og-B12-mangel.docx

EG WinPLC

https://midtkraft.dk/wp-content/uploads/2023/05/Guide-EG-WinPLC-B12.docx

XMO

https://midtkraft.dk/wp-content/uploads/2023/05/Guide-XMO-og-B12-mangel.pdf

Hvis I mangler en guide til jeres lægesystem, kontakt da jeres systemhus eller klyngeteamet.

Anbefalinger

Vi anbefaler at mødearrangør gennemgår data, når de modtages og kontakter klyngeteamet, hvis data forekommer uklare.

Vi anbefaler, at I inviterer en ekspert til at holde oplæg om vitamin B12’s betydning for helbredet.

Vi anbefaler, at data også sendes til underviser/faglig ekspert inden klyngemødet.

Udredning og behandling af B12 mangeltilstande er beskrevet i Lægehåndbogen – det finder I her: Vitamin B12-mangel.

De lægefaglige vejledninger om vitamin B12-mangel er under revision, og det vides endnu ikke, hvornår dette arbejde færdiggøres.

Der opstår ofte mange lægefaglige spørgsmål, når man taler om B12-mangel – både om udredning, behandling og monitorering. Derfor anbefaler klyngeteamet, at I inviterer en underviser med lægefaglig ekspertise i vitamin B12 mangeltilstande, så I kan få lægefaglig sparring under klyngemødet i forhold til data, testmetoder og behandlinger.

Klynger, som allerede har arbejdet med klyngepakken, udtaler: “Uden en faglig ekspert ville vi have haft mange ubesvarede spørgsmål under klyngemødet”.

Drøftelse i klyngen

Vitamin B12-mangel

Hvad er klinisk praksis hos jer ved mistanke om B12-mangel i forhold til:

 • Mistanke om vitamin B12-mangel
 • Opstart af behandling – tablet eller injektion
 • Opfølgning på behandling
 • B12 absorptionstest
 • Seponering af B12-behandling
 • Inddragelse af praksispersonalet

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over jeres patienter i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over patienter i behandling med vitamin B12, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient. Hvis det vurderes at behandling kan stoppes indkaldes patienten til samtale herom.

Herunder er forslag til frase til journalen, samt skabelon for flettebrev der kan sendes som sms, mail eller brev.

Frase til journal

B12 vitaminbehandling – revurdering

XX har siden YY fået B12-vitaminbehandling som tablet/injektion.

Klinisk indikation: Anæmi? Neurologiske symptomer? Effekt ved behandlingsstart?

Første B12-analyse viste:
Første MM-analyse viste:
B12-absorptionstest viste:
A: Diagnosen er sikker, behandlingen fortsættes uforandret.
B: Diagnosen er usikker, patienten tilbydes konsultation ved Læge/Sygeplejerske mhp. behandlingspause, blodprøve: ”B12 diagnostik” hver 3. mdr og ”B12 absorbtionstest” hvis injektionsbehandling og fald i B12.

Skabelon til flettebrev

Kære XX

Klinikken har i øjeblikket fokus på brug af B12-vitamin. Nyere forskning har vist, at det for nogle ikke er nødvendigt med livslang B12-vitaminbehandling.

Måske kan du undvære behandlingen. Vi foreslår at du bestiller en tid til konsultation hos læge/sygeplejerske.

Har I spørgsmål eller ønsker til klyngepakken?

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk