Læger

Virtuelle 45 minutter

Kære klyngekoordinatorer og andre klyngemedlemmer med interesse for klyngearbejde som kunne ønske møde om demens eller medicinhåndtering eller b lot samarbejdsmøde med kommunen i klyngeregi..

Jeg inviterer hermed til 45 virtuelle klyngeminutter tirsdag d. 19. marts kl.16.15.

MidtKraft har udviklet to nye klyngepakker med fokus på samarbejdet mellem almen praksis og kommune og dem vil jeg og Anette Sønderby (kvalitetskonsulent i MidtKraft) gerne præsentere i denne udgave af de virtuelle 45 klyngeminutter. I finder klyngepakkerne her, hvis I vil se dem på forhånd: Medicinhåndtering i samarbejde med kommunen og Demens – udredning og opfølgning i samarbejde med kommunen.

Vi gør det på den måde, at Anette gennemgår klyngepakken om demens, både selve indholdet der fokuserer på samarbejdet omkring udredning, men også hele forløbet fra ide i klyngen til mødeafholdelsen. Planlægningsprocessen ved tværsektorielle klyngemøde er længere end for almindelige klyngemøder, fordi der skal knyttes kontakt til de relevante personer i kommunen. Data baserer sig på spørgeskema.

Kom glad uden tilmelding.

Benyt dette zoomlink – det er aktivt fra kl. 16.00 d. 19/3:

https://us06web.zoom.us/j/89454240478?pwd=ReaIhlnlmku4eKkBPg5Sxh221ZH7RV.1

 

DATO

19. marts 2024

KL. 16.15 - 17.00

STED

Virtuelt

PRIS

Gratis

Kontaktperson

Kontakt