Demens – udredning og opfølgning i samarbejde med kommunen

Demens – udredning og opfølgning i samarbejde med kommunen

Demens – udredning og opfølgning i samarbejde med kommunen

Hvad fokuserer vi på?

Samarbejdet med kommunens demenskoordinatorer er afgørende i arbejdet med mennesker, hvor der er mistanke om demens og mennesker med kendt demens, viste blandt andet et projekt i udviklingspraksis. Denne klyngepakke indeholder drejebog, udkast til brev til kommune, spørgeskemaer og dias, så det er nemt at gå til at planlægge og afholde samarbejdsmøde med kommunens demenskoordinatorer. Klyngeteamet hjælper gerne med planlægningen.

Formål:

 • At lægerne får bedre kendskab til tilbud, indsatser og kompetencer i kommunen ift. mennesker med mistanke eller kendt med demens.
 • At demenskoordinatorer får bedre kendskab til praktiserendes lægers arbejde og tilbud til mennesker med mistanke eller kendt med demens.
 • At der optimeres på samarbejdet mellem demenskoordinatorer og praktiserende læger til glæde for mennesker med mistanke eller kendt med demens samt deres pårørende.

Metode:

 • Korte fælles oplæg.
 • Tværsektoriel dialog mhp. kendskab til hinandens kompetencer og tilbud.
 • Drøftelser om konkrete lokale forbedringstiltag.

Data:

 • Spørgeskema til alle deltagere.
 • Antal henvisninger til fælles visitation demens.
 • Kommunens data på demens området.

Deltagere:

Fra lægehusene: Læger i klyngen og evt. praksispersonale.

Fra kommunen: Demenskoordinatorer og leder for demenskoordinatorerne.

Planlægning inden mødet

Anbefaler at gå i gang med planlægningen minimum 2 måneder før, så der er tid til formøde med repræsentant fra kommunen og få besvarelser på spørgeskemaer. Klyngeteamet sender gerne spørgeskema ud og sætter resultater ind i dias.

I finder drejebogen her: Drejebog til klyngepakke om demens.

Under mødet

Udkast til indhold i dias er lavet klar og inden mødet opdateres med svar på spørgeskemaerne, antal henvisninger mm. af klyngeteamet, så det er nemt at gå til.

Kommunen opdaterer deres dias med organisering og tilbud i kommunen.

I finder eksempel på dias her: Dias til klyngepakke om demens.

Efter mødet

Opfølgning på lokale forbedringstiltag.

Obs. ændringer skal være inden for de eksisterende aftaler på området. Hvis der ønskes aftaler ud over det eksisterende aftalegrundlag, så tages det med til kommunalt lægelige udvalg (KLU).

Mere information og materiale i klyngepakken

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Demens – udredning og opfølgning i samarbejde med kommunen

Hvad fokuserer vi på?

Samarbejdet med kommunens demenskoordinatorer er afgørende i arbejdet med mennesker, hvor der er mistanke om demens og mennesker med kendt demens, viste blandt andet et projekt i udviklingspraksis. Denne klyngepakke indeholder drejebog, udkast til brev til kommune, spørgeskemaer og dias, så det er nemt at gå til at planlægge og afholde samarbejdsmøde med kommunens demenskoordinatorer. Klyngeteamet hjælper gerne med planlægningen.

Formål:

 • At lægerne får bedre kendskab til tilbud, indsatser og kompetencer i kommunen ift. mennesker med mistanke eller kendt med demens.
 • At demenskoordinatorer får bedre kendskab til praktiserendes lægers arbejde og tilbud til mennesker med mistanke eller kendt med demens.
 • At der optimeres på samarbejdet mellem demenskoordinatorer og praktiserende læger til glæde for mennesker med mistanke eller kendt med demens samt deres pårørende.

Metode:

 • Korte fælles oplæg.
 • Tværsektoriel dialog mhp. kendskab til hinandens kompetencer og tilbud.
 • Drøftelser om konkrete lokale forbedringstiltag.

Data:

 • Spørgeskema til alle deltagere.
 • Antal henvisninger til fælles visitation demens.
 • Kommunens data på demens området.

Deltagere:

Fra lægehusene: Læger i klyngen og evt. praksispersonale.

Fra kommunen: Demenskoordinatorer og leder for demenskoordinatorerne.

Planlægning inden mødet

Anbefaler at gå i gang med planlægningen minimum 2 måneder før, så der er tid til formøde med repræsentant fra kommunen og få besvarelser på spørgeskemaer. Klyngeteamet sender gerne spørgeskema ud og sætter resultater ind i dias.

I finder drejebogen her: Drejebog til klyngepakke om demens.

Under mødet

Udkast til indhold i dias er lavet klar og inden mødet opdateres med svar på spørgeskemaerne, antal henvisninger mm. af klyngeteamet, så det er nemt at gå til.

Kommunen opdaterer deres dias med organisering og tilbud i kommunen.

I finder eksempel på dias her: Dias til klyngepakke om demens.

Efter mødet

Opfølgning på lokale forbedringstiltag.

Obs. ændringer skal være inden for de eksisterende aftaler på området. Hvis der ønskes aftaler ud over det eksisterende aftalegrundlag, så tages det med til kommunalt lægelige udvalg (KLU).

Mere information og materiale i klyngepakken

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk