Hvordan kan vi arbejde med data og kvalitet i praksis?

Det kan være svært at komme hjem fra et klyngemøde (eller efteruddannelse) fyldt med energi og lyst til at arbejde med et tema i praksis, når, hverdag, travlhed og uforudsete begivenheder rammer praksis. Måske har I allerede en fast procedure i praksis for, hvordan I arbejder med udviklingsprojekter eller kvalitetstiltag. Hvis ikke, er her nogle råd.

1.

Sæt udvikling/kvalitet af som et fast punkt til ledelse- og personalemøder i praksis. På den måde er det nemmere at fastholde fokus

2.

Sørg for, at I er enige i ledelsen om, at I ønsker at arbejde med et givent område. Hvis der på forhånd er uenighed om området, kan det være en stor barriere. Hvis der er uenighed, så vær nysgerrige på, hvad uenigheden handler om og tag stilling til, om der kan findes et kompromis eller om idéen skal udskydes eller droppes

3.

Inddrag personalet i jeres idé og inddrag dem i processen med at udvikle og planlægge projektet

4.

Brug en fast model hver gang I arbejder med et projekt i praksis – eksempelvis forbedringsmodellen og PDSA-cirklen.

5.

Sæt navn på en tovholder. Det kan være en god idé både at have en tovholder fra personalet og fra ledelsen

6.

Sæt realiserbare mål, og start i det små og lav en prøvehandling. Evaluér og justér, hvis der er brug for ændringer

7.

Sæt løbende tid af til opfølgning på projektet. Det behøver ikke tage lang tid, men kan være en kort briefing på 5 min. til et morgenmøde, men det er vigtigt i forhold til at fastholde fokus og ejerskab

8.

Husk at fejre det, når I lykkes – markér, når projektet lykkes, uanset om det handler om en ændret arbejdsgang, større arbejdsglæde eller bedre behandling.

Hvis I oplever, at det kan være en udfordring at arbejde med projekter i praksis, og at der måske opstår konflikter blandt kolleger eller personale, og planlagte tiltag ender med at løbe ud i sandet, så kan MidtKrafts tilbud ”LUP i praksis” være en mulighed for jer. Her kan I få hjælp og sparring af en organisationskonsulent og en praksisudviklingskonsulent, der også er praktiserende læge. Læs mere om tilbuddet her.

Kontakt

Kontakt