Hjælp til facilitering og proces i klyngen og i praksis

MidtKraft har en række tilbud til klyngerne, der kan hjælpe med at støtte op om processer og projekter, både i form af facilitering og konkrete værktøjer.

Stop op-pakke – hvad er kvalitet i klyngearbejdet?

Hvordan fungerer klyngemøderne? Hvad er kvalitet for os? Hvor er vi på vej hen i klyngen? Hvad har fungeret godt, og er der brug for ændringer?

Nogle af de spørgsmål kan I sammen finde svar på i klyngen ved hjælp af ”Stop op-pakken – hvad er kvalitet i klyngearbejdet?” fra MidtKraft.

I har mulighed for at køre hele pakkens temaer igennem (det tager cirka 3,5 time) eller plukke de temaer ud, som I gerne vil arbejde med. I kan finde pakken her.

Brug for ekstern hjælp?

Der kan opstå uenighed eller konflikter i klyngen, hvor det kan være svært som klyngekoordinator/bestyrelse at facilitere en ”Stop op–proces”, eller kan I stå i den situation, at det i det hele taget er svært at blive enige om have en sådan proces. Hvis der er uenigheder og konflikter i jeres klynge, som er svære at løse selv, så kan I få hjælp fra MidtKrafts klyngekonsulent. Det kan enten være i form af løbende sparring med MidtKrafts klyngekonsulent eller facilitering af ”Stop-op pakken” med særligt fokus på de temaer, som er relevante at drøfte for jeres klynge. Det vigtige er her, at I er åbne overfor at finde ud af, hvad konflikten/uenigheden handler om. Skriv til MidtKrafts klyngekonsulent Peter Voss pvoss@dadlnet.dk

Faglig facilitering og oplæg i klyngen

Det er muligt at få en konsulent ud fra medicinteamet til at holde oplæg/og eller fremlægge data, når I bestiller en klyngepakke fra MidtKraft. Arbejder I med et andet tema, hvor det kunne være relevant med et oplæg fra en farmaceut, er I altid velkomne til at kontakte medicinteamet. Kontakt MidtKrafts medicinteam: medicinteamet@stab.rm.dk

Datakonsulenterne kommer også gerne ud i klyngen, hvis I arbejder med et tema, der omhandler digital praksis – eksempler på emner kunne være forløbsplaner, FMK, indberetning til RKKP eller ICPC-kodning. Kontakt MidtKrafts datakonsulent her:
Catharina Kusk: 24 65 76 33 c.kusk@stab.rm.dk

Arbejder I med et mere ledelsesorienteret tema i klyngen eller KIAP’s trivselspakke har I mulighed for at få en praksisudviklingskonsulent fra MidtKraft ud i klyngen.

Kontakt MidtKrafts praksisudviklingskonsulenter: lupipraksis@rm.dk

Podcast om klynger

MidtKraft udgav i 2021 år podcasten ”Klynger i en coronatid”, hvor organisationskonsulent Mogens Lausen og klyngekoordinator Line Falk Frøkjær taler om klyngearbejdet – ikke kun ift. den specielle situation med corona, men også det naturlige i at have en ”Stop op-proces” nogle år efter klyngernes dannelse. I podcasten får I også deres bud på, hvordan man kan arbejde med det i klyngen.

Arbejd med kvalitet i praksis

Det kan være svært at komme hjem fra et klyngemøde (eller efteruddannelse) fyldt med energi og lyst til at arbejde med et tema i praksis, når, hverdag, travlhed og uforudsete begivenheder rammer praksis.

Måske har I allerede en fast procedure i praksis for, hvordan I arbejder med udviklingsprojekter eller kvalitetstiltag. Hvis ikke, er her nogle råd.

1

Sæt udvikling/kvalitet af som et fast punkt til ledelse- og personalemøder i praksis. På den måde er det nemmere at fastholde fokus

2

Sørg for, at I er enige i ledelsen om, at I ønsker at arbejde med et givent område. Hvis der på forhånd er uenighed om området, kan det være en stor barriere. Hvis der er uenighed, så vær nysgerrige på, hvad uenigheden handler om og tag stilling til, om der kan findes et kompromis eller om idéen skal udskydes eller droppes

3

Inddrag personalet i jeres idé og inddrag dem i processen med at udvikle og planlægge projektet

4

Brug en fast model hver gang I arbejder med et projekt i praksis – eksempelvis forbedringsmodellen og PDSA-cirklen.

5

Sæt navn på en tovholder. Det kan være en god idé både at have en tovholder fra personalet og fra ledelsen

6

Sæt realiserbare mål, og start i det små og lav en prøvehandling. Evaluér og justér, hvis der er brug for ændringer

7

Sæt løbende tid af til opfølgning på projektet. Det behøver ikke tage lang tid, men kan være en kort briefing på 5 min. til et morgenmøde, men det er vigtigt i forhold til at fastholde fokus og ejerskab

8

Husk at fejre det, når I lykkes – markér, når projektet lykkes, uanset om det handler om en ændret arbejdsgang, større arbejdsglæde eller bedre behandling.

Hvis I oplever, at det kan være en udfordring at arbejde med projekter i praksis, og at der måske opstår konflikter blandt kolleger eller personale, og planlagte tiltag ender med at løbe ud i sandet, så kan MidtKrafts tilbud ”LUP i praksis” være en mulighed for jer. Her kan I få hjælp og sparring af en organisationskonsulent og en praksisudviklingskonsulent, der også er praktiserende læge. Læs mere om tilbuddet her.

MidtKrafts tilbud til KiAPs klyngepakker

KiAP har udviklet en række klyngepakker, som I kan finde her: https://kiap.dk/kiap/klynge/klyngekoordinator/klyngepakker/kiapklyngepakker.php

MidtKraft tilbyder sparring og understøttende konsulenthjælp til klyngen og praksis i klyngen på en række områder indenfor blandt andet lægemidler, data og implementering.

Vi tilbyder desuden hjælp til supplerende datatræk om fx medicin, labdata, ydelses- eller henvisningsdata samt grafisk fremstilling af data.

I kan altid kontakte MidtKraft på klynger@stab.rm.dk og høre mere om, hvad vi kan tilbyde, når I arbejder med klyngepakker fra KiAP.

Kontakt

Kontakt