Klyngepakker fra MidtKraft

Vi laver løbende nye klyngepakker. De fleste af klyngepakkerne kommer med komplette data på praksis- og klyngeniveau. Der er enkelte pakker, hvor praksis selv skal trække data. Se MidtKrafts klyngepakker nedenfor. KiAP tilbyder også en række klyngepakker. Se nærmere på www.kiap.dk.

Klyngepakker

Gode råd, når I ønsker du at bestille en klyngepakke

1. Bestil i god tid ved at skrive til sundhed.klynger@rm.dk – mindst 8 uger før I skal bruge data.

2. Tjek om klyngesiden med medlemsinfo på kiap.dk er opdateret, så du sikrer dig, at nye praksis i klyngen også får data.

3. Tjek data igennem inden mødet. Du har mulighed for at bestille et virtuelt møde med en fra klyngeteamet for at få gennemgået data/datagrundlaget.

4. I kan bestille data hos MidtKrafts klyngeteam, som ikke er en del af pakkerne. I kan finde inspiration til emner her: Inspiration til data.

Demens – udredning og opfølgning i samarbejde med kommunen

Hvad fokuserer vi på?
Samarbejdet med kommunens demenskoordinatorer er afgørende i arbejdet med mennesker, hvor der er mistanke om demens og mennesker med kendt demens, viste blandt andet et projekt i udviklingspraksis. Denne klyngepakke indeholder drejebog, udkast til brev til kommune, spørgeskemaer og dias, så det er nemt at gå til at planlægge og afholde samarbejdsmøde med kommunens demenskoordinatorer. Klyngeteamet hjælper gerne med planlægningen og koordination med kommunen. Der er forskel på hvor mange I ønsker, der deltager fra kommunen og det afspejles i indholdet. Her beskrives den store pakke med mange deltagere. Klyngeteamet tilpasser gerne materiale til jeres behov og ønsker. Formål: At lægerne får bedre kendskab til tilbud, indsatser og kompetencer i kommunen ift. mennesker med mistanke eller kendt med demens. At demenskoordinatorer får bedre kendskab til praktiserendes lægers arbejde og tilbud til mennesker med mistanke eller kendt med demens. At der optimeres på samarbejdet mellem demenskoordinatorer og praktiserende læger til glæde for mennesker med mistanke eller kendt med demens samt deres pårørende. Metode: Korte fælles oplæg. Tværsektoriel dialog mhp. kendskab til hinandens kompetencer og tilbud. Drøftelser om konkrete lokale forbedringstiltag. Data: Spørgeskema til alle deltagere. Antal henvisninger til fælles visitation demens. Evt. antal patienter over fx 75 år i hvert lægehus. Kommunens data på demens området. Deltagere: Fra lægehusene: Læger i klyngen og evt. praksispersonale. Fra kommunen: Demenskoordinatorer og leder for demenskoordinatorerne.

KiAPs klyngepakker

KiAP har udviklet en række klyngepakker, som I kan finde her: https://kiap.dk/kiap/klynge/klyngekoordinator/klyngepakker/kiapklyngepakker.php

KiAP’s klyngepakker indeholder en præsentation af data, der viser variationen i den kliniske praksis blandt klyngens medlemmer. De data, der vises på klyngemødet, tager udgangspunkt i en række målepunkter, der kan afspejle den kliniske kvalitet. Formålet er at vække medlemmernes nysgerrighed omkring årsager til variation, skabe grundlaget for refleksion over egen praksis og sammen med kolleger få inspiration til at foretage eventuelle ændringer hjemme i klinikken efter klyngemødet.

Som inspiration til klyngepakkerne har KiAP lavet en række podcasts både om de enkelte klyngepakker samt om forskellige temaer i relation til pakkerne, fx forløbsplaner. I finder podcasten her https://www.buzzsprout.com/1837751.

Kontaktpersoner

Kontakt